FITs in beweging; wat is dat?

FITs in het kort

FITs in beweging is een project ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met overgewicht.

Gedurende zes maanden krijgen de kinderen begeleiding op het gebied van voeding en beweging. De begeleiding wordt gegeven op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00. De begeleiding wordt geboden door een multidisciplinair team van professionals:

  • Sandra Damkot (kinderoefentherapeut)
  • Mieke Slaats-Frumau (fysiotherapeut/coach)
  • Marloes Schennink (diëtiste)

Overgewicht en obesitas

Er is een verschil in overgewicht en obesitas. Bij obesitas is er sprake van ernstig overgewicht en is het voor het veilig kunnen deelnemen aan het sporten noodzakelijk om de (huis-)arts mee te laten kijken of dit verantwoord is. Dit gaat in overleg met de organisatoren van dit project.

Wat houdt het programma van 6 maanden in?

De kinderen krijgen gedurende het programma van 6 maanden onder andere een keer per week bewegingsles van Sandra Damkot. “Plezier in beweging staat voorop! In de zaal doen we een tikspelletje, een samenwerkspel of trainen we met fitnessapparatuur. Ook Wenters verzorgt bewegingslessen voor kinderen waar ze aan mee kunnen doen.

Daarnaast oefent Mieke Slaats-Frumau met de kinderen in groepsverband en individueel. Zij coacht de kinderen op sociaal-emotioneel vlak. De samenwerking vanuit verschillende disciplines – voeding, coaching en beweging – is dé kracht van het project. Door samen te werken, bereik je meer bij kinderen. Vanuit verschillende invalshoeken krijgt het kind positieve impulsen en begeleiding.

Ten slotte verzorgen de diëtisten enkele groepsbijeenkomsten, maar vooral individuele begeleiding op het gebied van voeding. Welke gewoonten heeft een kind, wat zijn mogelijke aanpassingen in het eetpatroon om bij te dragen aan betere lichaamssamenstelling. Bewust wordt hier niet de term ‘afvallen’ gebruikt, omdat kinderen groeien en lengtegroei met een mindere gewichtstoename, of gelijkblijvend gewicht al een heel mooi resultaat kan zijn. De doelen op voedingsgebied zijn op maat voor elk individueel kind. De ouders worden hier actief in betrokken, omdat zij hierin de belangrijkste rol hebben. De kinderen leren bepalen ‘hoeveel hij of zij eet’, maar de ouders vooral ‘wat het kind eet’. De ouders halen immers het eten in huis.

Waar is FITs?

Het grootste deel van het traject vindt plaats aan de Haitsma Mulierweg 22-24 te Winterswijk. Dit is de locatie waar Wenters Sports Club is gevestigd en tevens de praktijk voor Cesar- en oefentherapie van Sandra Damkot.

NB. Wenters Sports Club is geen contactpersoon voor FITs, maar stelt zijn ruimte beschikbaar. Als u meer informatie over FITs wilt, neem dan hier contact op.

 

Wat zijn de kosten van FITs?

De kosten bedragen € 15,- per maand. Mensen met een lager inkomen kunnen informeren bij de gemeente Winterswijk of zij in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het jeugdsportfonds.

Het pilotproject wordt gefaciliteerd door de Gemeente Winterswijk en ondersteund door subsidie vanuit het project ‘Achterhoek in Beweging, gezonde jeugd’.

Sportclub Wenters Sports stelt de ruimte beschikbaar. Al met al is het een prachtige laagdrempelige kans.